1

1. Сервиз и поддръжка:

     Асемблиране на компютърни конфигурации - нови и втора употреба;

       Инсталация и преинсталация на операционни системи и софтуер;

       Почистване от вируси;

       Гаранционни и извънгаранционни ремонти;

       Абонаментни договори за сервизна поддръжка на компютърна и офис техника.

 

                      

all predlagani uslugi

2Продажби:

       Продажба на компютърна техника, нова и рециклирана /компютри,

       лаптопи, принтери, скенери, копирни машини и др./;

       Продажба на резервни компютърни части, компоненти, нови рециклирани;

       Продажба на софтуер.

       Продажба на консумативи /тонер, тонер касети, мастила и др./;

       Гаранционни и извънгаранционни ремонти;

       Абонаментни договори за доставка на компютърни консумативи.

 

 

3

 

 

3. Комуникационни системи:

       Проектиране, изграждане и поддръжка на комплексни информационни системи;

       Проектиране и изграждане на структурни кабелни и безжични комуникационни

       системи и сървърни платформи;

       Проектиране и изграждане на компютърни мрежи;

       Избор и инсталации на активно и пасивно мрежово и комуникационно оборудване.

   4  

4. Съхранение и защита на информациятa:

       Проектиране и изграждане на системи за съхранение и защита на информацията;

       RAID масиви от твърди дискове;

       Локални мрежи от свързани устройства и мрежови устройства за съхранение

       на информация;

       Устройства за запис върху CD и DVD.

  

5    

    

5. Непрекъсваеми електрозахранвания:

       Проектиране и реализация на резервирано електрозахранване с повишени време

       и степен на защита;

       Защита на чувствителна апаратура и филтриране на смущения и пикове в

       електропреносната среда.


6

    

6. Разработване на софтуер:

       Оптимален избор на софтуерни продукти, схеми на закупуване и

       лицензиране, специални програми за клиенти, обновяване на софтуер;

       Проектиране и изработване на интернет страници, конфигуриране на външни

       връзки, публикуване, оптимизация;

       Софтуер за управление на складово стопанство, собствена разработка.